Republica Moldova, Chișinău, str. Ginta Latină, nr, 9
+37360470630
liceuloriginalitatii@gmail.com

A DOUA EDIȚIE A PARTENERIATULUI INTERNAȚIONAL „LICEUL ORIGINALITĂȚII”

A DOUA EDIȚIE A PARTENERIATULUI INTERNAȚIONAL „LICEUL ORIGINALITĂȚII”

AVEM ONOAREA DE A VĂ INVITA SĂ LUAȚI PARTE LA CEA DE-A DOUA EDIȚIE A PARTENERIATULUI „LICEUL ORIGINALITĂȚII”.

Perioada desfășurării proiectului: 14 septembrie 2022 – 30 aprilie 2023;

Scopul colaborării este de a trezi originalitatea și gândirea critică în rândul elevilor, de a cultiva bunătatea – valoarea care ne definește neamul, cât și de a stabili relații constructive cu liceele și colegiile din municipiul Chișinău, Republica Moldova și România.

Genericul proiectului: „Cartea oamenilor buni”.

 

De ce să vă implicați în acest proiect?

1.     Vor face schimb de experiență șase instituții de învățământ din municipiul Chișinău, Republica Moldova și România;

2.     Vom pune accent în activitatea noastră pe cultivarea bunătății, dezvoltarea originalității elevilor, cât și pe întregul arsenal de competențe necesare în secolul XXI.

3.     În proiect se pot implica toți profesorii, indiferent de profilul obiectului, pe care îl predau.

4.     Proiectul, fiind înregistrat la „Educație online fără frontiere 2022 – 2023”, va oferi profesorilor diplome cu indicarea numărului de ore dedicate lucrului asupra activității. Diplomele pot fi folosite la oferirea/conferirea gradului didactic, dar, totodată, pot fi incluse și în raportul prezentat pentru stabilirea sporului de performanță. Diplome vor primi și elevii implicați în activitate.

5.     În cazul în care ne reușește să găsim finanțatori sau să câștigăm proiectele la care aplicăm cu ideea noastră inovativă, la finalul proiectului va fi lansată o culegere cu lucrările elevilor.

6.     Vom avea o expoziție de literatură ilustrată, prin intermediul căreia vom comunica întregului oraș despre rezultatele noastre.

7.     Acest proiect, pe lângă faptul că este unul internațional, este și unul inter- și transdisciplinar, antrenând domenii precum: limba și literatura română, limba engleză, istoria, artă plastică și informatica, educația tehnologică, dar și științele exacte.

8.     În acest an, în parteneriat se pot implica elevii din clasele primare, gimnaziale, liceale, dar și absolvenții.

9.     Participarea în proiect, din punct de vedere financiar, este GRATUITĂ.

10.  Sunt 8 secțiuni. Vă puteți implica selectiv sau la toate.

11.  În toate, pe câte le facem, depunem suflet.

 

Prin ce modalitate se poate implica în parteneriat instituția Dumneavoastră?

Fiecare instituție este invitată să se implice cu lucrări originale în cele opt secțiuni ale parteneriatului. ÎN CAZUL ÎN CARE INSTITUȚIA DUMNEAVOASTRĂ ARE DOAR CLASE DE LICEU, GIMNAZIU SAU EXISTĂ UN ALT MOTIV, SE POATE IMPLICA NUMAI ÎN UNELE SECȚIUNI.

Toate materialele vor fi prezentate la adresa de e-mail: liceuloriginalitatii@gmail.com. În cazul unor neclarități, vă rugăm să ne apelați la numărul de telefon +37360470630, la adresa de e-mail indicată în invitație sau pe pagina noastră de Facebook și Instagram, unde purtăm numele de „Liceul Originalității”.

 

SECȚIUNILE LA CARE POT PARTICIPA ELEVII ȘI PROFESORII LOR:

 

Un pic de bunătate, oameni buni!

Un picusor-ușor-ușor de bunătate:

e Bunătatea

axa astei lumi

coborâtoare din imensitate.

Un pic de bunătate, oameni buni!

                            (Axa de Dumitru Matcovschi)

 

1.     Secțiunea “Axa acestei lumi”. În cadrul acestei secțiuni pot participa elevii claselor I-XII cu poezii, povestiri și pagini de jurnal, în care vor vorbi despre oamenii buni pe care îi cunosc/i-au cunoscut, spunând/sugerând de ce aceștia merită să poarte numele nobil de om bun.

Fiecare elev, care se încadrează în această categorie de vârstă, poate participa la o probă sau la toate trei.

În cazul poeziilor, poate trimite maxim 3 lucrări;

În cazul paginilor de jurnal – 1 lucrare, cu volumul de maxim 1,5 pagini A4, Times New Roman, distanța între rânduri 1,5.

În cazul povestirilor – 1 lucrare, cu volumul de până la 2 pagini A4, Times New Roman, distanța între rânduri 1,5.

Ar fi minunat dacă elevii, pe lângă textul scris, ar trimite și un video în care își prezintă lucrarea.

IMPORTANT: Ne dorim să facem o culegere trilingvă (română și engleză/franceză). Din acest considerente, am vrea ca elevul și profesorul de română să colaboreze și cu profesorul de limba engleză/franceză din instituție și să transmită lucrările în română și în engleză/franceză (suntem siguri că profesorii vor avea grijă de ortografierea celor scrise). Desigur, în lucrarea trimisă se va indica numele ambilor profesori, încât să le oferim tuturor participanților diplome pentru munca depusă. Lucrările vor și transmise pe adresa: liceuloriginalitatii@gmail.com până pe data de 30.01.2023.

2.     Secțiunea „Aurul strămoșilor”. Neamul nostru a trecut printr-o mulțime de nedreptăți istorice: război, foamete, deportări. Acum suferim de boala înstrăinării, o bună parte dintre oamenii noștri fiind nevoiți să muncească peste hotare. Avem și oameni care locuiesc acum pe teritoriul Ucrainei, dar și oameni care adăpostesc în țara noastră refugiații veniți din țara vecină. În pofida greutăților, lumea și-a păstrat cea mai mare comoară a sufletului – Bunătatea. Profesorii de istorie sunt invitați să cerceteze împreună cu elevii soarta neamului nostru, care a fost, este și va fi, și să scrie istoria oamenilor noștri (care au rămas oameni buni indiferent de circumstanțe) în povestiri sau în interviuri (dacă persoana aleasă este în viață). Povestirile și interviurile trebuie să cuprindă maxim 3 pagini A4, să fie scrise cu Times New Roman 12 și redactate în două limbi (română și engleză/franceză). Termenul limită de prezentare a materialelor: 30.01.2023.

3.     Secțiunea „Clubul Literatura nouăeste destinată bibliotecilor. Bibliotecarul IPLT „Ginta Latină”  va ghida copiii în scrierea primului capitol dintr-o povestire, care va avea în centru un personaj, pentru care bunătatea este al doilea nume. Capitolul va fi trimis, pe rând, tuturor instituțiilor partenere, care vor citi materialul primit, adăugând, la rândul lor, un nou capitol. În momentul în care povestirea va fi gata, aceasta va reveni la biblioteca IPLT „Ginta Latină”, unde elevii cu profil artistic vor desena un fragment de manga în baza lucrării (*manga este un fenomen literar apărut recent în Japonia și devenit popular în întreaga lume). Din momentul primirii materialului, instituția parteneră are la dispoziție două săptămâni de muncă originală pentru a pune propriul capitol în povestire și a transmite opera literară, celor care o așteaptă cu nerăbdare.

4.     Secțiunea „DE CE-urile lecturii”. În cadrul acestei secțiuni se pot implica clasele primare, gimnaziale și liceale. Elevii de la gimnaziu vor lectura cartea „Fărâme de suflet” de Aurelian Silvestru, cei de la liceu – „Povara bunătății noastre” de Ion Druță. Împreună cu profesorii, ambele cicluri de învățământ, vor realiza câte 30 de întrebări în baza cărții citite, fiecare întrebare având câte patru variante de răspuns. Întrebările realizate în baza operei lecturate vor viza următoarele domenii: limba și literatura română, geografia, istoria și psihologia. Întrebările se vor trimite unui partener al proiectului, care, la rândul său, va trimite și el lista sa de întrebări. Fiecare răspuns corect se va aprecia cu un punct. După ce elevii vor răspunde corect la întrebări, vor trimite răspunsurile spre verificare, verificând, la rândul lor, răspunsurile primite. Astfel vom citi împreună o carte, vom medita asupra ei și vom avea parte de un dialog captivant datorită celor 30 de „De ce-uri ale lecturii”.

În cazul claselor primare, lucrurile se vor petrece puțin altfel. Copiii vor avea câte o oră de lectură în cadrul căreia vor citi cartea lui Spiridon Vangheli „Copii în cătușile Siberiei”. Concomitent, ghidați de învățătoare, vor realiza 30 de întrebări, pe care le vor trimite unei instituții de învățământ partenere, urmând să răspundă și ei la răspunsurile primite de la elevii instituției respective. Pe lângă întrebări, copiii vor realiza și desene în baza celor lecturate, pe care le vor trimite – împreună cu întrebările –  micuților din alte școli.  

5.     Secțiunea „Freamătul bunătății” (expoziție de literatură ilustrată)”. Vom primi poeziile, povestirile, paginile de jurnal și interviurile elevilor și vom picta în baza lor tablouri cu dimensiunea A3. Dar lucrurile nu rămân la această etapă. În momentul în care tablourile vor fi gata, urmează să realizăm o expoziție în oraș (pe parcursul lunii aprilie), ce va avea genericul secțiunii. Expoziția o vom realiza în cadrul Galeriei de Artă „Brâncuși”, în interiorul Bibliotecii Naționale „Vasile Alecsandri” sau în holul Parlamentului. Știm că predați multor copii talentați, care fac desene extraordinare. De aceea vă rugăm să ne anunțați despre disponibilitatea lor și vă transmitem opere, pe care le vor ilustra copii, pe care îi învățați. Tablourile lor se vor afla la loc de cinste în cadrul expoziției proiectului.

Pe lângă tablouri, vom face cioplituri în lemn și broderii în baza operelor primite de la participanții în proiect. Dacă aveți dezvoltate și aceste domenii în instituțiile Dumneavoastră de învățământ ori și alte practici interesante (de exemplu fotografia), la fel comunicați-ne. Ne dorim să completăm expoziția și cu acest tip de lucrări artistice.

IMPORTANT! DEȘI TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A OPERELOR LITERARE ESTE 30.01.2023, DACĂ NE TRIMITEȚI LUCRĂRILE PE PARCURSUL ANULUI 2022, VOM AVEA MAI MULT TIMP LA DISPOZIȚIE SĂ LE ILUSTRĂM. MAI MULT TIMP, DE CELE MAI MULTE ORI, ÎNSEAMNĂ CALITATE.

6.     Secțiunea „Impactul comunității în dezvoltarea personalității” este dedicată psihologilor, care urmează să studieze modul în care locul influențează sufletul oamenilor. Locul, pe care îl puteți alege, este orașul/satul în care se află instituția Dumneavoastră de învățământ. Informația (la fel în două limbi – română și engleză/franceză) poate fi prezentată sub forma unui articol științific, material video ori studiu de caz. O altă modalitate de implicare în cadrul secțiunii este să organizați activități cu elevii, menite să dezvolte bunătatea în sufletele lor și să prezentați scenariul activităților (în două limbi). Termenul limită: 30.01.2023.

7.     Secțiunea „Lumea secolului secolului XXI”. În cadrul acestei secțiuni ne propunem să dezvoltăm elevilor noștri competențele necesare afirmării personalității în secolul XXI. Specialiștii spun că în viitor orice talent, pentru a aduce venit, trebuie promovat prin intermediul Internetului și anume prin cursuri video.

Primul lucru, pe care trebuie să-l faceți cu elevii, este să-i învățați să fie profesori și să pregătiți împreună cu discipolii Dumneavoastră scenariile a 7 lecții (interesante și interactive). Când scenariile sunt gata, elevii, deveniți profesori, vor filma un curs de șapte lecții (fiecare lecție va dura 10-15 minute). Cursul îl vom plasa pe YouTube, pe pagina de Facebook a proiectului și pe pagina web a instituției. Ultima lecție va avea în descrierea de pe YouTube un chestionar cu întrebări în baza cursului video, pe care dacă urmăritorii noștri îl vor rezolva corect, vor primi un certificat online de participare. Prin urmare, orice om de pe Pământ, care știe limba română și va afla de existența proiectului nostru –  va avea șansa să primească cel puțin o diplomă pentru implicare merituoasă în cadrul parteneriatului.

Dacă filmarea unui curs este anevoioasă, ținând cont de activitățile curriculare pe care le aveți, vă puteți implica în cadrul secțiunii printr-o scenetă video.

Referitor la tematica cursurilor, ne-am dori să abordăm educațiile contemporane (educația pentru media, educația digitală, educația pentru mediu etc.). Dacă sunteți o instituție cu profil și aveți dansatori, designeri, pictori… cursul se poate baza și pe aceste domenii. Imperativul secțiunii este elevul transformat în profesor, care, prin intermediul lecțiilor video, îi învață pe alți elevi. Termenul limită de prezentare a materialelor: 30.12.2022. Numărul cursurilor video sau a scenariilor, pe care trebuie să-l prezinte fiecare instituție de învățământ, corespunde cu numărul talentelor care există în fiecare școală, raportat, desigur, la timpul limitat pentru realizarea filmărilor.

P.S. Această secțiune reprezintă o oportunitate bună de implicare pentru cei pasionați de științele exacte.

8.     Secțiunea „Axioma genetică”. Ne dorim în cadrul acestei secțiuni să implicăm științele exacte. Venim aici cu o provocare. Profesorii de științe exacte urmează să gândească o modalitate prin care pot cerceta bunătatea cu ajutorul obiectului pe care îl predau și să prezinte produsul până pe 10.02.2023. Exemple de produse pentru această secțiune: interviuri cu oamenii care au devenit fizicieni, matematicieni, biologi sau chimiști, dar au trecut prin una dintre nedreptățile istorice amintite mai sus și au reușit să-și păstreze bunătatea; cercetări privind modul de viață al oamenilor aflați în Siberia, care au trăit pe timp de foamete, război ori deportări. Biologia și chimia ne pot oferi informații importante despre modul în care oamenii noștri au reușit să reziste greutăților în lipsa celor necesare, dar absente (începând cu banalul săpun și terminând cu ceea ce înseamnă condiții inumane de trai). Matematica se poate implica cu statistici originale la acest subiect. Științele exacte pot colabora cu elevii care scriu lucrări la secțiunea de limbă și literatură română și istorie. Colaborarea le-ar permite copiilor să includă în operele lor și date științifice.

 

Urmează să facem o muncă imensă, dar știu că vom reuși. Într-un ceas bun!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *