Republica Moldova, Chișinău, str. Ginta Latină, nr, 9
+37360470630
liceuloriginalitatii@gmail.com

„OMENI(R)E” DE URETEAN LORENA

„OMENI(R)E” DE URETEAN LORENA

OMENI(R)E!

ÎIn lume domnește întunecimea,

Frate pe frate într-o clipă trădează;

Deșertăciunea, sălbăticimea,

Bunăvoința o intimidează.


La suferințe ochii închidem,

Lacrimi străine toți ignorăm,

La al dușmanului plânset surâdem,

De omeni(r)e de ce uităm?


Într-un sumbru moment,

Într-o cumplită-ntâmplare,

Un bun cuvânt-medicament,

O mână întinsă-binecuvântare.


Bunătatea devine un panaceu,

Ce vindecă orișice suferință;

Faptele bune îți sunt trofeu,

Numele tău, simbol al credinței.


AUTOR: UTEREAN LORENA, clasa a XI-a „A”, IPLT „Ginta Latină”

The Princess of kindness

THE PRINCESS OF KINDNESS          

 

During her life she knew so much pain

And was ridiculed again and again…

Betrayed by the people,  she cared for the most,

Her happiness was but a long forgotten ghost.

 

Even during hardships, she always remembered

To be peaceful , quiet and well-mannered;

The epitome of kindness and elegance

Princess Diana – a princess of hearts .

 

She thought of her folk through thin and thick,

Endlessly assisted the poor and the sick.

And  in return, they  called her with dignity,

” The Princess of people” , the rose of nativity.

 

For too many tears in this life she wept,

Because of the lies she couldn’t accept.

She left us so soon, she left us so young

Such dreadful news left our souls numb.

 

And we will remember her glory , her word

The smile which could light up the entire world.

PRINȚESA BUNĂTĂȚII

 

În timpul vieții ei a cunoscut atât de multă durere

Și a fost ridiculizată din nou și din nou…

Trădată de oamenii, la care ținea cel mai mult,

Fericirea ei nu era decât o fantomă uitată demult.

 

Chiar și în timpul greutăților, ținea cont mereu

Să fie calmă, liniștită și bine manierată;

Sincronizarea bunătății și eleganței,

Prințesa Diana – o prințesă a tuturor inimilor.

 

Ea s-a gândit la popor și, cu orice preț,

Să  ajute la nesfârșit pe săraci și bolnavi.

Și ei i-au dat în schimb titlul  nobil  de

„Prințesa poporului”,  trandafirul țării ei.

 

Pentru că prea multe lacrimi în această viață a plâns,

Din cauza minciunilor, pe care nu le putea accepta.

Ne-a părăsit atât de repede, ne-a părăsit atât de tânără,

O astfel de veste îngrozitoare ne-a amorțit  sufletele .

 

Și ne vom aminti de gloria ei, de cuvântul ei,

De zâmbetul care ar putea lumina întreaga lume.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *